Συμμετέχοντες

Επιστημονικός υπεύθυνος

Ονοματεπώνυμο : Δρ. Μιχαήλ Σαλαμπάσης
Iδιότητα/Θέση: Επικ. Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ-Θ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ-Θ, Σίνδος 54101
Τηλ.: 2310791287 Fax : 2310 791290 e-mail: cs1msa@it.teithe.gr

Μέλη ερευνητικής ομάδας

Ονοματεπώνυμο : Prof. John Tait
Iδιότητα/Θέση: Καθηγητής, διευθυντής έρευνας
ΤΜΗΜΑ: School of Computing & Engineering, Information Retrieval Laboratory ΙΔΡΥΜΑ: University of Sunderland
Ταχυδρομική διεύθυνση: ST PETER'S WAY, SUNDERLAND SR6 ODD, UK
Τηλ.: +44 (0191) 5152712 Fax : +44 (0191) 5152781 e-mail: john.tait@sunderland.ac.uk

Ονοματεπώνυμο : Prof. David Harper
Iδιότητα/Θέση: Καθηγητής, διευθυντής έρευνας
ΤΜΗΜΑ: : Smart Web Center ΙΔΡΥΜΑ: University of Aberdeen
Ταχυδρομική διεύθυνση: St. Andrew Street, Aberdeen AB25 1HG, UK
Τηλ.: +44 1224 262706 Fax : +44 1224 262727 e-mail: d.harper@rgu.ac.uk

Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Διαμαντάρας
Iδιότητα/Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ: : Τμήμα Πληροφορικής, Τομέας Συστημάτων & Τεχνολογίας ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ-Θ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ-Θ, Σίνδος 54101
Τηλ.: - Fax : - e-mail: -

Ονοματεπώνυμο : Γιώργος Ευαγγελίδης
Iδιότητα/Θέση: Επίικουρος Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ: : Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: -
Τηλ.: - Fax : - e-mail: -