Ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,χρηματοδοτούμενο
από την ΓΓΕΤ - πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ.
Αλγόριθμοι και στρατηγικές επιλογής πηγών πληροφοριών και σύνθεση
αποτελεσμάτων σε κατανεμημένα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών.

Έντυπο - εμπρός σελίδα


Ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,χρηματοδοτούμενο
από την ΓΓΕΤ - πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ.
Αλγόριθμοι και στρατηγικές επιλογής πηγών πληροφοριών και σύνθεση
αποτελεσμάτων σε κατανεμημένα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών.

Έντυπο - πίσω σελίδα