Πρώτη συνάντηση μελών του προγράμματος
Πέμπτη 1η και Παρασκευή 2η Ιουνίου 2006.
PENED Meeting Program


Παρουσίαση άρθρου:
Paltoglou, G., Salampasis, M., Satratzemi, M.
Results Merging Algorithm Using Multiple Regression Models
29th European Conference on Information Retrieval. Rome 2-5 April,2007.
site συνεδρίου: ecir2007.fub.it/


Παρουσίαση άρθρου:
Paltoglou, G., Salampasis, M., Satratzemi, M.
Hybrid Results Merging
16th Conference on Information and Knowledge Management.Lisbon, 6-9 November, 2007
site συνεδρίου: www.fc.ul.pt/cikm2007


Παρουσίαση άρθρου:
Paltoglou G., Salampasis, M., Satratzemi, M., Evangelidis, G.
Using linkage information to approximate the distribution of relevant documents in DIR
11th Panhellenic Conference on Informatics. Patra, 18-20 May, 2007
site συνεδρίου: pci2007.upatras.gr


Παρουσίαση άρθρου:
G. Paltoglou, M. Salampasis, and M. Satratzemi.
A Comparison of Centralized and Distributed Information Retrieval Approaches
12th Pan-Hellenic Conference on Informatics. Samos, 28-30 August, 2008
site συνεδρίου: www.icsd.aegean.gr/pci2008/


Παρουσίαση άρθρου:
Georgios Paltoglou, Michail Salampasis and Fotis Lazarinis
Indexing and retrieval of a Greek corpus
2nd International ACM Workshop Improving Non-English Web Searching. Napa Valley, California, October 26-30, 2008
site συνεδρίου: rea.teimes.gr/lazarinf/iNEWS08/