ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΔ)-2003

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αλγόριθμοι και στρατηγικές επιλογής πηγών πληροφοριών και σύνθεσης αποτελεσμάτων (collection fusion algorithms) σε κατανεμημένα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών.

Antagonistiko_plaisio