Συμμετέχοντες

Επιστημονικός υπεύθυνος

Ονοματεπώνυμο : Δρ. Μιχαήλ Σαλαμπάσης
Iδιότητα/Θέση: Επικ. Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ-Θ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ-Θ, Σίνδος 54101
Τηλ.: 2310791287 Fax : 2310 791290 e-mail: cs1msa@it.teithe.gr

Μέλη ερευνητικής ομάδας

Ονοματεπώνυμο : Δρ. Δημοσθένης Σταμάτης
Ιδιότητα / Θέση: Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ-Θ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ-Θ, Σίνδος 54101
Τηλ.: 2310791298 Fax : 2310 791290 e-mail: demos@it.teithe.gr

Ονοματεπώνυμο : Δρ. Αντώνης Βαφειάδης
Ιδιότητα / Θέση: Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ-Θ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ-Θ, Σίνδος 54101
Τηλ.: 2310791299 Fax : 2310 791290 e-mail: vaf@it.teithe.gr

Ονοματεπώνυμο : Δρ. Δημήτρης Κλεφτούρης
Ιδιότητα / Θέση: Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ-Θ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ-Θ, Σίνδος 54101
Τηλ.: 2310791299 Fax : 2310 791290 e-mail: klefturi@it.teithe.gr

Ονοματεπώνυμο : Δρ. Γιώργος Κουρουπέτρογλου
Ιδιότητα / Θέση: Επίκουρος Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ: πανεπιστήμιο Αθηνών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα
Τηλ.: 2017275305 Fax: 2106018677 e-mail: koupe@di.uoa.gr

Ονοματεπώνυμο : Δρ. Pία Πήτα
Ιδιότητα / Θέση: Επίκουρος Καθηγήτρια
ΤΜΗΜΑ: Ψυχολογίας
ΙΔΡΥΜΑ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ
Τηλ.: 2310 997369 Fax : 2310997384 e-mail: rrpita@psy.auth.gr

Ονοματεπώνυμο : Θεοδόσιος Χειμωνίδης
Ιδιότητα / Θέση: Επικουρος Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ, υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ
ΤΜΗΜΑ: Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ-Θ (υποψήφιος διδάκτορας, τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών & Μηχ. Η/Υ, ΑΠΘ)
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ-Θ, Σίνδος 54101
Τηλ.: 2310791297 Fax: 2310 791290 e-mail: theochim@it.teithe.gr

.

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Μανιτσάρης Αθανάσιος
Ιδιότητα / Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ταχυδρομική διεύθυνση:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, πανεπιστήμιο μακεδονίας
Τηλ .: 2310891898 e-mail: manits@uom.gr

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Μαυρίδης Γιάννης
Ιδιότητα / Θέση: Λέκτορας
ΤΜΗΜΑ: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τηλ .: 2310891898 e-mail: mavridis@uom.gr

Ονοματεπώνυμο μέλους της ερευνητικής ομάδας: Γεωργιάδης Χρήστος
Ιδιότητα / Θέση: Λέκτορας
ΤΜΗΜΑ: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τηλ .: 2310891843 e-mail: cgeorg@uom.gr

Valid XHTML 1.0!

.
Valid CSS!