ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τεχνολογίες και εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό από άτομα με προβλήματα όρασης με ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή και επέκταση τους για την αποτελεσματική δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών συστημάτων.

ΕΠΕΑΕΚ Logo

Valid XHTML 1.0!

.
Valid CSS!