Εξέλιξη - Παραδοτέα

Π.Ε.01: Έρευνα και αξιολόγηση υπαρχόντων εργαλείων & μεθοδολογιών συγγραφής ιστοσελίδων & κριτηρίων προσβασιμότητας

Παραδοτέα του πακέτου σε εξέλιξη

  1. Ερευνητική μελέτη αναφοράς και κριτική αξιολόγηση σχετικά με υπάρχοντα εργαλεία και μεθοδολογίες δημιουργίας ιστοσελίδων-δικτυακών τόπων (Κατεβάστε το παραδοτεό 1.1 εδώ)
  2. Ερευνητική μελέτη των διαφόρων κριτηρίων προσβασιμότητας όπως αυτά προσδιορίζονται σε ερευνητικές εργασίες και σε αναφορές των οργανισμών που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Διερεύνηση της δυνατότητας ενσωμάτωσης των κριτηρίων προσβασιμότητας στη σχεδίαση του εργαλείου συγγραφής δικτυακών τόπων (Π.Ε.02).
Π.Ε.02: Η σχεδίαση & ανάπτυξη ενός εργαλείου για την συγγραφή ιστοσελίδων (web-authoring tool) καταλλήλου για τη δημιουργία δικτυακών τόπων για άτομα με προβλήματα όρασης.

Παραδοτέα του πακέτου:

Π.Ε.03: Η σχεδίαση & ανάπτυξη ενός εργαλείου για την ανάγνωση-φυλλομέτρηση ιστοσελίδων (web client) που θα υποστηρίζει όλες τις εκείνες τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που θα υπάρχουν στις ιστοσελίδες που θα παράγονται από το παραδοτέο λογισμικό του Π.Ε.02 .

Παραδοτέα του πακέτου:

  1. Ερευνητική μελέτη αναφοράς και κριτική αξιολόγηση των υπαρχόντων εργαλείων φυλλομετρητών (specialized voice browsers) για τη διευκόλυνση της πλοήγησης στο διαδίκτυο από άτομα με προβλήματα όρασης
  2. Μελέτη ενσωμάτωσης text-to-speech μηχανισμού στον σχεδιαζόμενο web client
  3. Αναλυτική σχεδίαση του web client σύμφωνα με τα αποτέλεσμα της προηγούμενης δραστηριότητας και των Π.Ε.01 & Π.Ε.02
  4. Ανάπτυξη προτύπου του web client
  5. Επιστημονικό άρθρο που θα περιέχει-δημοσιεύει τα ερευνητικά αποτελέσματα του Π.Ε.03 (σε περιοδικό ή συνέδριο με κριτές)
Π.Ε.04: Ανάπτυξη case study προς αξιολόγηση (demonstration project)
Π.Ε.05: Αξιολόγηση & συστηματική μελέτη των αποτελεσμάτων
Π.Ε.06: Διάδοση αποτελεσμάτων ερευνητικής προσπάθειας

 

 

 

 

Valid XHTML 1.0!

.
Valid CSS!